Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel těchto internetových stránek se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto internetové stránky.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a standardem WCAG 2.1, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Některé dokumenty převzaté od třetích stran (jiných úřadů apod.) jsou nepřístupné.
  • Některé fotografie ve fotogaleriích nemají alternativní textový popis.
  • Některá videa nejsou opatřena titulky.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace jsou dostupné v jiné než textové podobě. Pro prohlížení těchto souborů lze použít programy, které je možné zdarma stáhnout z Internetu a nainstalovat do počítače.

Dokumenty se mohou vyskytovat v následujících formátech:

  • PDF – pro zobrazení těchto dokumentů je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně je lze zobrazit přímo v prohlížeči.
  • Ve formátech MS Office nebo jiných kancelářských aplikací – tyto soubory lze otevřít pomocí většiny běžně používaných kancelářských aplikací (MS Office, Open Office, Libre Office apod.).
  • ZIP - některé dokumenty mohou být komprimovány, tyto soubory je možné dekomprimovat přímo v OS.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. 3. 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě problémů s přístupností obsahu či funkčností těchto stránek kontaktujte správce stránek na adrese david.simek@studiodami.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz