O regionu

Mikroregion Litomyšlsko je dobrovolný svazek obcí založený v roce 2001, který se nachází v jihovýchodní části Pardubického kraje. Jeho sídlem je město Litomyšl a sdružuje celkem 41 obcí, ve kterých žije téměř 30.000 obyvatel. Území mikroregionu se rozprostírá na ploše 41.035 ha. Z hlediska územního členění patří k Pardubickému kraji a zasahuje do 3 sousedících bývalých okresů - Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim. Přirozeným, i když ne geografickým centrem, je město Litomyšl. Krajina je mimořádně cenná vzhledem k množství různých neopakovatelných přírodních, kulturních, historických a dalších hodnot území. Příjemné krajinné prostředí s obytným a zemědělským charakterem láká množství rekreantů, kteří zde mají své “druhé bydlení” v chalupách nebo chatách, turisté zde procházejí značenými turistickými cestami a projíždí po cyklotrasách. Mimořádně estetickou dominantu krajiny tvoří vypreparované pískovcové skalní útvary údolí Desinky s přirozeným tokem, průtočnými i zazeměnými náhony, souvislými pásy břehových a doprovodných dřevinových porostů, vlhkými až zamokřenými loukami a mlýny, původními zachovanými objekty lidové architektury, sakrálními objekty, prostředím mnoha nedotčených vesnických zákoutí (např. významná přírodní památka Toulovcovy maštale).

Společným cílem mikroregionu je  realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí.

Mikroregion Litomyšlsko