Orgány svazku

Orgány svazku
předseda: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. (Město Litomyšl)

místopředsedové:

František Bartoš (Obec Poříčí)

Bc. Roman Kmošek (Obec Trstěnice)

 

správní rada:

Ing. Josef Abraham (Obec Cerekvice nad Loučnou)

František Bartoš (Obec Poříčí)

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. (Město Litomyšl)

Mgr. Petr Dřínovský (Obec Čistá)

Bc. Roman Kmošek (Obec Trstěnice)

Ing. Josef Racek (Obec Němčice)

Ing. Karel Rothschein (Obec Osík)

David Šimek (obec Příluka)

Luboš Šplíchal (Obec Budislav)