animace animace animace animace animace

Kultura, historie

Na tomto místě mají všechny firmy v mikroregionu podnikajíci v turistickém ruchu nebo kulturní oblasti bezplatnou možnost prezentace své společnosti. Příklad prezentace vidíte níže. Žádosti o vložení zasílejte prosím na adresu ivan.vovk@antee.cz nebo telefonujte na 736504086.

 

Zobrazeno: 1-10 / 15    1 2    
undefined

Litomyšlský zámek

Počátky zámeckého areálu sahají až do středověku, avšak současné podoby nabyl až v průběhu 16. století. Na místě původního hradu nechal nejvyšší kancléř Království českého, Vratislav z Pernštejna (1530–1582), postavit své reprezentativní sídlo. Kompletní rozsáhlou přestavbu navrhl Giovanni Battista Aostalli (1510–1575) v letech 1568–1581. Bohatou sgrafitovou výzdobu, jak psaničkovou (asi 8000 psaníček na plášti zámku) tak figurální (náměty starozákonní, antické, bitevní scény na severní stěně II. nádvoří) provedl Šimon Vlach. Pernštejnové vybudovali na zámku i kapli, zasvěcenou sv. Monice. Po Pernštejnech získali zámek Trauttmansdorfové, kteří zde sídlili do roku 1753. Po nich se na zámku usadil rod Valdštejnů-Vartemberků. Ti nechali upravit interiéry v klasicistním stylu svým dvorním malířem Dominikem Dvořákem. Sgrafitová výzdoba zámku byla zamalována, obnovena byla až ve 20. století. Zámek se v roce 1855 dostal do aukce, ve které ho koupili Thurn - Taxisové. Ti na zámku již nesídlili. Přesto zůstal zámek v jejich držení až do konce druhé světové války, kdy byl na základě Benešových dekretů rodu zabaven. Stal se svozovým depozitářem pro mobiliáře zámků, které neměly být otevřeny veřejnosti, později zde vzniklo muzeum české hudby. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou, roku 1999 byl zařazen do seznamu UNESCO.

Zámecké divadlo nechal postavit v letech 1796-1797 Jiří Josef hrabě Valdštejn-Vartemberk. Hlediště vymaloval opět Dominik Dvořák, bohatý soubor kulis dodal vídeňský dvorní divadelní malíř Josef Platzer (1751-1806). Členové hraběcí rodiny a její přátelé hráli v divadle pro sebe i pro publikum z města především tehdy populární konverzační komedie; bohatý divadelní život trval až do začátku čtyřicátých let 19. století. Divadlo, zachované včetně jednoduché jevištní mašinérie k výměně dekorací, je jedním z mála takto dochovaných historických divadel v Evropě.

Vedoucí správy zámku – Jana Sehnalová


Telefon:    +420 461 615 067
E-mail:    sehnalova@pardubice.npu.cz
WWW adresa:    www.zamek-litomysl.cz
GPS:    49.873287,16.312509

 

IC litomyšl

Informační centrum Litomyšl

Informační centrum v Litomyšli bylo otevřeno v červnu 1993 jako soukromé infocentrum. Informační centrum je od roku 1995 členem Asociace turistických informačních center České republiky. V letech 2003 a 2006 získalo turistické informační centrum v Litomyšli ocenění "Nejlepší soukromé infocentrum v ČR". Soutěž vyhlásil odborný časopis cestovního ruchu C.O.T.Business

Infocentrum Litomyšl
Smetanovo náměstí 72
570 01 LITOMYŠL

Telefon:    461 612 161
E-mail:    ic@litomysl.cz
WWW adresa:    www.ticlitomysl.cz
GPS:    49.869512,16.311586

 

undefined

Zámek Nové Hrady

Zámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”. Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele – textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření zámku se konalo již v roce  2001. Na předním nádvoří byla nově vybudována rokoková zahrada s fontánami a broderiemi ze stříhaného zimostrázu, rekonstrukcí prošel barokní špýchar, kde je nyní umístěno První české muzeum cyklistiky©, klasicistní zahradní altán i domek zahradníka, na druhém nádvoří zámku vznikla ukázka užitkové zeleninové zahrady, na terase před špýcharem je dnes barokní divadélko ze stříhané zeleně a zahrada s perénovými záhony. Ve výstavbě je zámecký hotel, budova oranžérie s rozsáhlým labyrintem, dokončuje se ustájení a výběhy pro koně a postupně se rozšiřuje farmový chov jelení a daňčí zvěře. V budoucnu by měl celý renovovaný zámecký komplex sloužit jako reprezentativní společenské, kulturní a turistické centrum a znovu nabýt pověsti jedné z nejvýznamnějších a nejatraktivnějších památek celého regionu.

Mgr. Petr Kučera
Zámek - č.p. 1
539 45 Nové Hrady

Telefon:    469 325 353
E-mail:    zamek@nove-hrady.cz
WWW adresa:    http://www.nove-hrady.cz
GPS:    49.852511,16.145546

 

Klášterní zahrady Litomyšl

Klášterní zahrady Litomyšl

Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy. Nedaleko zámku, na vyvýšenině nad městem. Při nedávné rekonstrukci byly upraveny do podoby reprezentativní městské zahrady.

Prostor dnešních Klášterních zahrad patří historicky k proboštskému chrámu Povýšení sv. Kříže, piaristickému klášteru s kostelem Nalezení sv. Kříže a k Augustově tiskárně. Klášterní zahrada sloužila vždy jako užitková a okrasná. V době před vystavěním barokního piaristického chrámu měla renesanční úpravu. Pozdější úpravy byly barokní, i tehdy tu byla zelinářská i ovocná zahrada, v části byla štěpnice. V části zahrad u proboštského kostela se nacházel jak katolický, tak protestantský hřbitov. Dnes jsou zahrady uzavřeny starými i nově postavenými opukovými zdmi, které částečně probíhají v místě původního městského opevnění. Ještě ve 30. letech 20. století byly zahrady používány a udržovány. Po odchodu piaristů z Litomyšle v roce 1948 zcela zpustly a nebyly od té doby používané ani přístupné.

Zahrady se nacházejí v těsném sousedství významných dominant města a ve strategicky položeném místě v centru městské památkové rezervace. Také proto se město rozhodlo uvést je do důstojného stavu. V říjnu roku 1997 vyhlásilo veřejnou soutěž, jejímž předmětem bylo "architektonické řešení prostoru Klášterních zahrad jako veřejného městského parku či zahrady". Cílem bylo vytvořit odpočinkové místo pro obyvatele i návštěvníky města v centru zámeckého návrší. Soutěže se zúčastnily přes dvě desítky architektonických kanceláří; vítězem se stal ing. Zdeněk Sendler z Brna.

Hlavní motivy vítězného návrhu jsou "zahrada - divadlo, divadlo - zahrada (dominanty kostelů s výhledem na pozadí historického města)", geometrické pojetí prostoru a propojení zahrad se zámeckým areálem a městem.

V květnu 1999 byla zahájena rekonstrukce, která trvala déle než rok. Po jejím dokončení byly Klášterní zahrady slavnostně otevřeny 2. září 2000 v rámci oslav Dnů evropského dědictví netradičním svatebním ceremoniálem za přítomnosti několika desítek starostů historických měst a téměř tří tisíc dalších návštěvníků a hostů.

Areál zahrad má rozlohu přes jeden hektar. Návštěvník tu najde altán s výhledem na město, "šachovnici" s trvalkami i květinové záhony. Plochy trávníků jsou určeny k volnému pohybu i odpočinku. V centru zahrad se nachází bazén s mlhovištěm a sousoší, které městu daroval sochař Olbram Zoubek. Součástí zahrad je také sociální zařízení, v budově bývalé kočárovny je prostor, kde se budou moci návštěvníci občerstvit a posedět v příjemně upraveném suterénu. Nezbytností je celoplošné automatické zavlažování a osvětlení celého prostoru (několik variant - úsporné celonoční, večerní a slavnostní osvětlení).

Klášterní zahrady jsou přístupné od dubna do října od 8,00 do 22,00 hodin, od listopadu do března od 8,00 do 19,00 hodin.

     

 

Apartmán Bedřicha Smetany

Apartmán Bedřicha Smetany

Apartmán je umístěný v bývalém zámeckém pivovaru, kde se 2. března 1824 narodil hudební skladatel Bedřich Smetana. Pivovar je součástí areálu zámku Litomyšl, národní kulturní památky, zapsané na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

http://apartman.smetanovalitomysl.cz/

WWW adresa:    http://apartman.smetanovalitomysl.cz/

 

Smetanův dům Litomyšl

Smetanův dům v Litomyšli

V dnešních dnech je Smetanův dům využíván převážně k divadelním představením a koncertům. K velkým událostem patří mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, hudební festival Mladá Smetanova Litomyšl a Smetanova soutěž pěveckých sborů.

Základní kámen budovy Smetanova domu byl sice položen až roku 1903. V roce 1882 podal J. Krahulec návrh, aby se ochotnicvo přičinilo o založení spolku. Úkolem bylo postarat se v co nejkratší době o zbudování domu, v němž by divadelní hry měly trvalý stánek. V roce 1887 bylo poprvé jednáno o možnosti zakoupení budovy známého hostince Karlov se zahradou, ale bez pozitivního výsledku. Za účelem postavení budovy Smetanova domu byly tak například zakoupeny 4 objekty na místě Smetanova náměstí, další projekt počítal s využitím pozemku naproti nynějšího Smetanova domu. Slavnostního otevření 11. června 1905 se zúčastnil mezi jinými také ředitel národního divadla F. A. Šubert, Alois Jirásek, Smetanův zeť Josef Schwarz a jiní. Monumentální stavba Smetanova domu je vrcholem litomyšlské novorenesance. Průčelí budovy se vyznačuje výraznou renesanční fasádou a balustrádovým balkónem. Štít nad hlavní římsou zdobí litomyšlská lilie, lyra a sousoší.


Telefon:    461 613 239, 461 613 415
E-mail:    sd@litomysl.cz
WWW adresa:    http://www.litomysl.cz/sd/
GPS:    49.872872,16.307552

 

Muzeum dýmek Proseč

Prosečské muzeum dýmek

Expozice nově otevřeného muzea dýmek je instalována v prostorách původního roubeného domku čp. 61 v Proseči na náměstí. Návštěvníci zde shlédnou množství exponátů, dozví se zajímavosti o výrobě dýmek a historii tohoto řemesla, které je pro prosečsko typické a jež se zde zachovalo doposud.

Součástí muzea je i expozice historie prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky, skla a nábytku. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem – spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák.

Otevírací doba Informačního centra a muzea:

Muzeum je od 1.10. 2007 do 31.4. 2008 zavřeno. Prohlídka je možná po telefonické domluvě na tel.: 469 319 413 (po - pá 8-16 hod). Platí pro skupiny od 10 lidí.

květen – září

Po – Pá    10:00 – 16:00
So            10:00 – 17:00
Ne            10:00 – 15:00

WWW adresa:    http://www.mastale.cz/tur_muzeum.htm
GPS:    49.806142,16.115978

 

Zřícenina hradu Košumberk

Hrad Košumberk

Láká Vás historie?

Nechte se přenést do historie
Představte si! Je 14. století a české království spravuje Karel IV. „Chytrý a vzdělaný to pán.“ Země česká za jeho vlády vzkvétá, stává se centrem Evropy a Praha sídelním městem Svaté říše římské.

A právě v této, z hlediska historie tak důležité době, se stává Košumberk strategickým místem celého regionu.

I dnes stojí hrad za prohlídku. Můžete zde porovnat životní podmínky a potřeby obyvatel ve středověku s dnešní přetechnizovanou dobou. Pohled na zřícené zdi vybízí k otázkám. Jak se jim tu bydlelo? Byli zde šťastní? Nebyla jim zima? Myslím, že na tehdejší poměry si žili dobře. Určitě měli i své každodenní starosti a radosti. Ale v jednom se od nás lišili. Jejich život plynul pomaleji a klidněji. Stále nespěchali.

Zastavte se!
Při návštěvě hradu se nechte unést atmosférou. Ucítíte zde nádech středověku a nepopsatelnou hřejivou vnitřní sílu, kterou vyzařují jeho polorozbořené zdi. Načerpáte zde ztracenou energii! A pokud zavřete oči, můžete slyšet středověkou hudbu spolu se zvuky řinčících mečů a smějících se dam.

Při pohledu na mapu se zaměřte na východní Čechy, konkrétně na Pardubický kraj, hrad Košumberk leží na přelomu Polabské nížiny a Českomoravské vrchoviny. Tedy v krajině průmyslem nedotčené přírody, proslulé především svými malebnými údolíčky kolem řeky Novohradky a komplexem pískovcových skal s krásně zelenajícími se lesy.

Na tomto území se můžete setkat s řadou památných objektů a zajímavých míst, které čekají na vaší návštěvu např. Chrám sv. Bartoloměje, Poutní kostel P. Marie na Chlumku, areál léčebny s přírodně krajinářským parkem, Toulovcovy maštale, zámek v Nových Hradech, vyhlídka na Pokloně aj.

A proč právě na Košumberk? To je jednoduché, člověk se zde kulturně vyžije a zároveň si odpočine v krásné nedotčené přírodě.

Otevírací doba:

11. dubna - 31. května    sobota, neděle a svátky: 10:00 - 17:00
15. června - 12. září            denně mimo pondělí: 10:00 - 17:00
13. září - 28. října            sobota, neděle a svátky: 10:00 - 17:00


Telefon:    469 672 191
WWW adresa:    http://www.kosumberk.cz/
GPS:    49.884321,16.034889

 

Osík - white gallery

Osík - White Gallery

Doposud málo známá White Gallery se nachází v Osíku, v místní části zvané Lazaret. Tuto galerii vybudoval na zelené louce Martin Janda pro uložení prací své maminky malířky a grafičky Ludmily Jandové (1938-2008). Ve středu bílé budovy ze železobetonu a skla, kterou vyprojektoval architekt Jiří Krejčík, inspirovaný dílem architekta Ludwiga Mies van der Rohe, se nachází depozitář a vzniklá chodba kolem něj slouží jako výstavní prostor. V galerii nevystavují žádní regionální "mazalové", nýbrž světově proslulí čeští umělci, tvořící od druhé poloviny 20.století do současnosti. White Gallery totiž na výběru vystavujících spolupracuje s Muzeem Kampa a paní Medou Mládkovou. Galerie byla slavnostně otevřena v červnu 2010.

Otevřeno každý den od 11 do 17 hodin. Vstupné: dospělí 60 Kč, snížené 30 Kč.


WWW adresa:    http://www.turistika.cz/mista/osik-white-gallery
GPS:    49.856171,16.295332

 

První české cyklistické muzeum

První české cyklistické muzeum

Opravený barokní špýchar v zámeckém areálu v Nových Hradech se proměnil v  První české muzeum cyklistiky, kde jsou vystaveny exponáty od poloviny 19. století až po současnost. Jsou zde vystaveny exponáty ze soukromé sbírky českého sběratele – velocipedisty, který se tomuto oboru věnuje již od svých patnácti let.

Otevírací doba

duben:            o víkendech a svátcích , 10 – 17 hodin
květen – září:  denně včetně pondělí, 10 – 17 hodin   
říjen:                  o víkendech a svátcích , 10 – 17 hodinWWW adresa:    http://www.muzeumcyklistiky.cz/
Zobrazeno: 1-10 / 15    1 2    

 

Zpět na přehled

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31