animace animace animace animace animace

Svazek obcí

Ve členský obcích mikroregionu žije více než 29.900 obyvatel. Převažují obce do 500 obyvatel, které tvoří cca 70% celkového počtu obcí mikroregionu.

Území mikroregionu se rozprostírá na ploše 41.035 ha. Z hlediska územního členění patří k Pardubickému kraji a zasahuje do 3 sousedících bývalých okresů - Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim. Je obklopen těmito významnými regionálními centry: na severu Chocní, na severovýchodě okresním městem Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou, na severozápadě městem Vysoké Mýto, na jihozápadě okresním městem Svitavy, na jihozápadě Hlinskem. Přirozeným, i když ne geografickým centrem, je město Litomyšl.

Je součástí geomorfologické oblasti Svitavská plošina v České tabuli, povrch je členitý, má pahorkatinový ráz s nejnižší nadmořskou 285 m n.m. (k.ú. Cerekvice nad Loučnou) a nejvyšší nadmořskou výškou  550 m n.m. (v k.ú. Proseč). Na jihozápadní straně je kryt výběžky Žďárských vrchů.

Jde o klimatickou oblast mírně teplou, mírně vlhkou s intenzivním využíváním zemědělských půd.

Oblast spadá do hlavního povodí řeky Labe, dílčího povodí Střední Labe 1 (Loučná a Chrudimka).  Nemá významných toků (Desná) přesto plní důležitou vodohospodářskou funkci – zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Východočeská křída. Jedná se o vzácné území s přebytky kvalitní pitné vody.

vodní hospodářství

Krajina je mimořádně cenná vzhledem k množství různých neopakovatelných přírodních, kulturních, historických a dalších hodnot území. Příjemné krajinné prostředí s obytným a zemědělským charakterem láká množství rekreantů, kteří zde mají své “druhé bydlení” v chalupách nebo chatách, turisté zde procházejí značenými turistickými cestami a projíždí po cyklotrasách.

Mimořádně estetickou dominantu krajiny tvoří vypreparované pískovcové skalní útvary údolí Desinky s přirozeným tokem, průtočnými i zazeměnými náhony, souvislými pásy břehových a doprovodných dřevinových porostů, vlhkými až zamokřenými loukami a mlýny, původními zachovanými objekty lidové architektury, sakrálními objekty, prostředím mnoha nedotčených vesnických zákoutí (např. významná přírodní památka Toulovcovy maštale).

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31