animace animace animace animace animace

Přírodní zajímavosti

Toulovcovy Maštale

Chráněný přírodní výtvor o rozloze 1083,6 ha nacházející se mezi Budislaví, Prosečí a Novými Hrady. Skály jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původu. V důsledku větrné a vodní eroze došlo k vytvoření hluboko zaříznutých roklí a postupným zvětráváním a kvádrovou odlučností k vypreparování skal a kaňonů bizardních tvarů.

Toulovcovy maštale

 

Oblast je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se zde ukrýval ve skalních slojích se svou družinou. Proto se také užívá název Toulovcovy maštale. Nejatraktivnějšími útvary jsou: Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna, Dudychova jeskyně, Panský stůl a další. Terén zpřístupňuje hustá síť značených cest, vytvářející možnost kruhových vycházek.

 

 

 

Nedošínský háj

Nedošínský hájStátní přírodní rezervace o rozloze 30,70 ha zřízená pro ochranu dubohabrového lesa. S přilehlými rybníky tvoří významnou ornitologickou lokalitu. Původně panská obora Vratička, počátkem 19. století upravená na romantický park s četnými pavilony a temply. Do r. 1856 dějiště studentských majálesů (podklad pro Jiráskovu novelu Filozofská historie). Nyní zbyla jen kamenná kaplička sv. Antonína nad pramenem. Hájem prochází naučná stezka s 9 zastávkami.

 

 

Pivnická rokle

Přírodní památka Pivnice byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 10. prosince 1998. Přírodní památka se nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany.Hranice území je vedena od vrcholů dvou výrazných ostrých lesních výběžků, situovaných jižně od obce Zderaz, a to směrem severním ve dvou souběžných liniích po terénním zlomu, tj. hraně tvořící přechod od svažitého k rovinnému charakteru lesa. Severní okraj rezervace tvoří příčný zářez mezi lesními porosty viditelně rozdílného stáří a typu, opatřený pruhovým značením (dva rovnoběžně podélné a kruhové červené pásy viditelné na kmenech hraničních stromů). Rozloha území přírodní památky je 34,37 ha. Tato část naší přírody zaujala i Českou televizi k natočení reportáže - ke zhlédnutí zde: Toulavá kamera v Pivnici

Pivnice Pivnice Pivnice Pivnice

 

Netřebské rybníky

Velký Netřebský rybník, rybník Heřmánek a Šváb jsou napájeny z umělého kanálu vedoucího z Končinského potoka, u rybníka je Netřebská bažantnice – dubohabřina s charakteristickým podrostem.

Velký netřebský rybník

Budislavské skály

Budislavské skály jsou pískovcové skály, které se mohou pochlubit krásnými přírodními útvary a různými tvary, jako je například Kolumbovo vejce. Zde můžeme vidět i Toulovcovy maštale, což je nekrytá jeskyně s předsíní a ložnicí, kde prý pobývali poustevníci, dále Panský stůl, zvláštně plochá skalka, Městské maštale, Kazatelna, Dudychova jeskyně, kde je mezi dvěma skálami chodbička, Betlém a jiné krásné pískovcové útvary. Budislavské skálySkály jsou tvořeny svrchně křídovými pískovci mořského původu. Pro toto přírodní území je charakteristické hluboké zaříznutí rokle a bizarní útvary skal. Terén je zpřístupněn díky husté síti značených cest. Příroda tu nebyla příliš poznamenána civilizací. Rozloha celých Budislavských skal je 1036 hektarů.
Celé Budislavské skály sloužily za války jako úkryty partyzánům.
Skály se nacházejí mezi obcemi Proseč, Budislav, Bor a Nové Hrady v lesích s několika průzračnými studánkami.
Z Budislavi vede turistická stezka červená a žlutá až do Nových Hradů mezi skalami a studánkami. Cesty jsou dobře značené, a to i z Nových Hradů a z Proseče.

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31