animace animace animace animace animace

Zderaz

Znak obce ZderazObec Zderaz leží v nadmořské výšce 497 m na rozhraní Českomoravské vrchoviny a České křídové tabule, severovýchodně od Žďárských vrchů. Tato poloha dává krajině specifický ráz. Na katastru obce se těží vzácná růžová žula, jsou tu ložiska písku, pískovce, opuky   i menší naleziště uhlí.

Obec je obklopena krásnými lesy s četnými údolími a roklinami, odkud vytékají drobné přítoky Prosečského potoka. Severozápadně od obce se nachází přírodní památka Pivnice, nazývaná též Žižkovy maštale. V tomto romantickém kaňonu můžeme vidět různé pískovcové útvary, vzniklé erozí pískovce.

 

 

 

Obec Zderaz - panorama

V příkrých svazích Všivického potoka se nachází pískovcový skalní útvar Zajíc a jeskyně Betlém. Na dně údolí jsou na Prosečském potoce mělké melandry a tůně zvaná Kupadla. U chaty Polanka je pramen a studánka Kapalice, u které stojí Mariánský sloup z r. 1879. Toto místo je místem nejnižší nadmořské výšky našeho katastru.

K méně známým, ale krásným partiím, patří Dolanský les s ostrohem Na Baště, kde je ve skále vytesaná malá místnost se sedátky. Četné záseky v pískovci nasvědčují tomu, že toto místo bylo kdysi obydleno a určitě by si zasloužilo další archeologický průzkum.

Další zajímavosti

 

Fotogalerie