animace animace animace animace animace

Řidký

Obec Řídký se nachází v severozápadní části okresu Svitavy v nadmořské výšce 330 m, nad údolím řeky Loučné, asi 8 km jihovýchodně od Vysokého Mýta, asi 7 km severozápadně od Litomyšle při státní silnici čís. I/35.

Dle archivních záznamů byla obec založena v r. 1689, zřejmě jako malá osada při hradské silnici vedoucí z Litomyšle směrem na Hradec Králové. Nejprve zde byla založena hájenka, později vznikl známý hostinec „Pod Číhadly“. Obec nemá významnější historické objekty ani lokality (archeologie). Do r. 1965 byla obec součástí obce Bohuňovice, následně pak součástí obce Cerekvice nad Loučnou. Od r. 1990 je samostatnou obcí správně spadající do okresu Svitavy. Výraznou změnou byla padesátá léta 20. stol., kdy probíhalo združstevnění soukromě hospodařících zemědělců. Obytné objekty byly postupně přestavovány, původně hospodářsky funkční stavení byla přestavována vč. obytných částí domů. Obec výrazně změnila svůj vzhled. V šedesátých letech vybudovaný kravín byl v r. 1997 zrušen a po stavebních úpravách začal sloužit jako sídlo firmy TBM Truhlářství Miroslava Beneše. Zděná věžová trafostanice z r. 1931 na východním okraji obce je dobrým příkladem technické stavby s architektonickou hodnotou.

Většina pozemků katastru obce je zemědělsky obhospodařována (cca 114 ha, z toho 66 ha jako orná). V současné době je tato půda v pronájmu zemědělského družstva Morašice, případný přechod na soukromě hospodařící zemědělce je odvislý od změn v legislativě.

Průmyslovou výrobu reprezentuje firma  L.T.B.C. , která odkoupila a následně zmodernizovala prostory bývalé firmy Dřevokomplex. Firma se zabývá výrobou tabákových produktů.

Obec Řídký

Zástavba je soustředěna podél místní komunikace, vedoucí paralelně se státní silnicí I/35. Sestava objektů není výrazně řadová, ale je členěna i objekty samostatnými, orientovanými štíty do prostoru ulice a doplněna menšími přístavky hospodářských stavení, z nichž některé stojí zcela samostatně. Původní dochované objekty jsou většinou jednopodlažní zemědělské usedlosti orientované s okapovou i štítovou stranou do návsi. Většina objektů má z této strany též průjezd do dvora a zahrady. V té části pozemku jsou pak další hospodářské objekty a stodoly. Převažující část zástavby je umístěna jihozápadně od obslužné komunikace, za každým domem je zahrada, vedoucí JZ směrem až k železničnímu tělesu tratě Litomyšl - Vysoké Mýto. Prostor mezi státní silnicí I/35 a místní komunikací je zastavěn v menší míře, především hospodářskými objekty.

Objekty občanského vybavení jako obchod, restaurace, kostel, apod. jsou dostupné v cca 2km vzdálené obci Cerekvici n/L, do které je možné se dostat též příjemnou vycházkou lukami podél řeky Loučné.

Pro obyvatele obce bylo postupně budováno nové hřiště s možností využití jak pro nejmenší děti tak pro dopělé. Hřiště je situováno společně s budovou obecního úřadu podél silnice I/35, na západní straně obce.

Do obce je možné se dostat jak autobusem (po silnici I/35), tak po železnici (trasa Litomyšl – Vysoké Mýto).

fotogalerie

 

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3