animace animace animace animace animace

Chmelíkznak

První písemná zpráva o obci Chmelík se datuje k roku 1314 , kdy byl majetkem opata Konráda. Objevují dva názvy - Chmelík a Chmelník. V té době měl klášter v obci rychtu, kterou prodal 1314 panu Jirzovi a ten později panu Jindřichovi, který byl v nejstarším soupisu léna uveden jako soudce. V dědičném privilegiu bylo mimo jiné uvedeno, že obec Chmelík může mít Svobodnou" hospodu.Z daňového registru z roku 1550 vyplývá, že obec patřila Litomyšlskému panství. Původně patřila k farnosti v Čisté, později ke Karle (1640 - 1660) Vlastní kostel vybudovaný bez cizí pomoci byl vysvěcen v roce 1790.

Dominantou obce je pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1780 - 1782. Kostel je jednolodní s půlkruhovým závěrem, s presbytářem, sakristií na severní straně a hranolovou věží v západním průčelí. Fasády kostela jsou jednoduché členěné lisénami. V kostele jsou cenné obrazy např. sv. Václava od Langra z roku 1907, dále křížová cesta ze 40. let 19. století. V kostele je umístěn i originál sochy sedícího bolestného Krista. Kopie sochy je u křižovatky před kostelem. Současným problémem kostela je, že je málo využíván a udržován. Rovněž je třeba zpevnit svah před kostelem, který je z opuky a je zjevně narušen.

Kostel Chmelík