animace animace animace animace animace

Horní ÚjezdZnak obce Horní Újezd

Počátky Újezda souvisejí s velkým újezdem "na Lubém". Tak je zmiňován v listině krále Vladislava I. pro litomyšlský premonstrátský klášter; hlásící k roku-1167 /"circuitum ...; qui dicitur Nalabnenn"/. Vypovídá o něm rovněž listina vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly z roku 1347, kterou provedl majetkové vyrovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou tamtéž /"Vyesd usque in Chocinow ascendendo"/. Touto listinou tedy byl Újezd dán litomyšlskému biskupovi; a to - jak uvedeno - až k Chotěnovu se všemi právy a důchody i zástavami. Při směně týkající se Lanšperského panství v roce 1358 dal biskup Jan II. ze Středy úrok 100 kop z Újezda a Osíka klášteru ve Zbraslavi, který' jej měl do deseti let přenést na své bližší klášterní statky a Újezd měl být vrácen biskupovi. Tak se patrně stalo, neboť v notářském instrumentu z roku 1398 je Újezd uváděn opět jako majetek biskupův. Tyž biskup - Jan IV., řečený Železný - jej osvobodil v roce 1412 od odúmrtí. Po faktickém zániku litomyšlské diecéze přešel Újezd do majetku světské vrchnosti. V roce 1547 bylo litomyšlské panství konfiskováno Kostkům z Postupic v souvislosti s prvním protihabsburským odbojem. S ohledem na tuto skutečnost je Horní Újezd uváděn v "Registrech hlavních zámku Litomyšle s jeho příslušenstvím z roku 1548". Zmínku o obou Újezdech shledáváme též k roku 1654 /"ves Dolni Augest ... ves Horni Augest"/

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6