animace animace animace animace animace

BenátkyZnak obce Bnátky

Jižně od Litomyšle se v jejím nejtěsnějším sousedství nachází obec Benátky. Rozkládá se na obou březích řeky Loučné v nadmořské výšce 350 m a žije v ní okolo 300 obyvatel. V obci sídlí firma Venezia s.r.o., která se zabývá zemědělskou činností. Místním obyvatelům slouží mateřská školka a pohostinství.

Historie obce

Historicky souvisí vznik obce se vznikem a vývojem obce Lauterbach, tedy dnešní Čisté. V prostoru Benátek se totiž nachází lokalita nazývaná Staré Litrbachy (Antiqua Lauterbach). Poprvé je tato lokalita zmíněna v listině litomyšlského biskupa Jana Železného, který vstoupil do českých dějin především jako hlavní žalobce Jana Husa na kostnickém koncilu. Jemu připadla ves Lauterbach i s její druhou polovicí, kterou byly patrně Staré Litrbachy. Ves Benátky je poprvé zmíněna v listině z roku 1457 jako součást litomyšlského zámeckého panství.
Původ jména je patrně italský a souvisí se skutečností, že se obec nachází poblíž řeky či potoka ve vlhké až močálovité krajině. V takových podmínkách se nacházejí všechny Benátky v Čechách. Pro své podmínky byly proto přirovnávány k proslulému italskému městu Venezia, jehož znění je ve slovinštině Benetke a v češtině  Benátky.

Tradiční akce

Obec je společensky velmi živá a pravidelně pořádá plesy, karneval, kácení máje, sportovní turnaje a divadelní představení.

masopust v Benátkách